SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Politikamız

Artı Beton A.Ş., çalışmalarını yürütürken çalışanlarını ve çalışmalardan etkilenebilecek diğer insanları, önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumayı, şirketin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir.

Artı Beton A.Ş., bu amaca ulaşmak için aşağıdaki maddelerin uygulanmasını ilke edinmiştir.
  • Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak.
  • Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirler almak.
  • SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içerisinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
  • Her seviyede programlı SEÇ eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç düzeyini ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek.
  • Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek, çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak.
  • Şirketimiz çalışanlarının ''Sıfır İş kazası'' temel prensibine göre faaliyet göstermelerini sağlamak.
  • Müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde belirlemek, taahhüdümüz çerçevesinde bu isteklerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
  • Faaliyetlerimizde yüksek kaliteyi sağlarken, rekabet şartlarını da unutmadan maliyetlerini kontrol altında tutmak.
  • Güvenilirliğimizi en yüksek düzeye çıkarmak için müşterilerimizin şikayetleri en iyi şekilde analiz etmek.
  • Çevreyi korumaya ve iyileştirmeye özen göstermek, kalite politikamızın uygulanması için her kademedeki personelin tam katılımı ve desteği sağlamak.
Tüm bu SEÇ politikalarımızla, en kısa zamanda, en yüksek kalitelide, en uygun bedelle müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

Artı Beton A.Ş.